Používaním stránok AZkrasa.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

 MOŽNOSTI DOPRAVY

 

Možnosti dopravy

 

 

POHODLNÉ PLATBY

 

GoPay

 

Platobne karty

 

 

SLEDUJTE NÁS NA

 

Facebook

Instagram

 

 

SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV

 

Heureka

ZĽAVY A AKCIE

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 1,80 €
skladom

Úvod » OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


Obchodné podmienky platia v internetovom obchode www.azkrasa.sk a www.kalloskosice.sk, vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim ak neboli inak zmluvne upravené, sa riadia obchodnými podmienkami internetového obchodu www.azkrasa.sk a www.kalloskosice.sk, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa,  Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov , v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň objednania tovaru. Nezodpovedáme za oneskorené dodanie tovaru zavinené Slovenskou poštou a. s. alebo kuriérskou spoločnosťou, oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, za poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou a.s. alebo kuriérskou spoločnosťou. Nezodpovedáme za tovar, na ktorom vznikne poškodenie v dôsledku nesprávneho a neohľaduplného zaobchádzania. V prípade, že tovar nezodpovená predstavám, takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.


Kupujúci sa zaväzuje:
a) objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad bezodkladne oznámiť nám.

b) zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci neprevezme objednaný tovar (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

 

2.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


Kupujúci  má právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci musí odstúpenie od zmluvy oznámiť predávajúcemu buď e-mailom na info@azkrasa.sk alebo telefonicky na číslach 0911 908 215 alebo 0904 564 505. Predávajúci je povinný prevziať tovar od kupujúceho späť a vrátiť mu cenu zaplatenú za tovar v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Kupujúci je povinný pri odstúpení od zmluvy vrátiť predávajúcemu iba nepoužitý tovar v nepoškodenom pôvodnom obale, inak predávajúci nie je povinný odstúpenie od zmluvy akceptovať. Pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho, všetky prepravné náklady hradí kupujúci.

 

 

3. DODACIE PODMIENKY


Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej spracovanie.

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že v prípade, že niektorý produkt nemáme, bezodkladne upovedomíme kupujúceho a dohodneme sa na ďalšom postupe. Buď pošleme obratom objednané produkty, len ktoré máme skladom a ostatné produkty Vám pošleme neskôr (v tomto prípade pri doposlaní zvyšnej objednávky Vám poštovné účtované nebude), alebo pošleme naraz všetok objednaný tovar (v tomto prípade sa predĺži dodacia lehota celej objednávky). Dodacia lehota je najneskôr 21dní po obdŕžaní objednávky. Po vybavení objednávky zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná. Ak vo výnimočných prípadoch Vami objednaný tovar nebude možné doručiť podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania.

 

 

4.CENY TOVARU

 

Všetky ceny jednotlivých produktov na www.azkrasa.sk alebo www.kalloskosice.sk sú platné v čase objednania.

 

 

5. BIŽUTÉRIA, HODINKY


Všeobecne je bižutéria  určená na príležitostné nosenie. Nemá rovnaké vlastnosti ako šperky zo zlata, striebra alebo z chirurgickej ocele. Neodporúča sa nosiť osobami, ktoré trpia alergiou na kovy alebo podráždením pokožky pri kontakte s akýmkoľvek druhom kovu. To platí aj pri hodinkách.

Aby nedošlo k poškodeniu bižutérie a hodiniek, NEODPORÚČA sa, aby prišli do kontaktu s vodou, s potom, lakom na vlasy, krémom, morskou vodou, čistiacimi alebo inými kozmetickými výrobkami, s parfumom či toaletnou vodou. Aby nedošlo k poškriabaniu, odlomeniu alebo vypadnutiu nejakých ich častí, skladujte každý jeden kus bižutérie a hodiniek vždy samostatne v textilnom vrecku a držte ich mimo dosahu detí. Uchovávajte ich na suchom mieste bez pôsobenia slnečného žiarenia a iných poveternostných vplyvov. Bižutériu ošetrujte suchou textilnou handričkou. Remienok silikónových hodiniek môžete vyčistiť aj vlhkou handričkou.

Reklamácia sa vzťahuje len na výrobné chyby zistené bezprostredne pri obdržaní balíčka s bižutériou alebo hodinkami. Ak sú na tovare zjavné chyby, kupujúci musí bezodkladne oznámiť predávajúcemu buď telefonicky alebo e-mailom o jej poškodení ešte v deň obdržania poškodenej veci. K reklamácii je potrebné poškodený tovar odfotiť a fotky poslať na e-mail: info@azkrasa.sk. Nasledne Vás budeme vyzývať o zaslanie poškodeného tovaru na našu adresu.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Pri ochrane osobných údajov predávajúci postupuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zaväzujeme sa neposkytnúť osobné údaje zákazníka inej fyzickej alebo právnickej osobe, alebo subjektu pre akékoľvek iné účely, ktoré nesúvisia s plnením zmluvy, pokiaľ k tomu zákazník nedá výslovný písomný súhlas. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci v súvislosti s plnením zmluvy a záväzkom dodať objednaný tovar zákazníkovi, poskytuje osobné údaje zákazníka (t.j. meno, titul, adresa, tel.kontakt...) Slovenskej pošte a.s., prípadne doručovateľskej spoločnosti, s ktorou má predávajúci uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb.

 

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

REKLAMÁCIA TOVARU

Predávajúci www.azkrasa.sk alebo www.kalloskosice.sk vybavuje reklamácie zákazníkov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi SR.

Všeobecne záručná doba výrobkov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky je štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Ak kupujúci zistí, že prevzatý tovar prejavuje známky poškodenia, bezodkladne, t.j. do 24hod. informuje predávajúceho buď telefonicky na tel.č. 0911 908 215, 0904 564 505 alebo e-mailom na info@azkrasa.sk. K reklamácii je potrebné odfotiť poškodený tovar a fotky zaslať na info@azkrasa.sk alebo poslať nám poškodený tovar na adresu: VOSI s.r.o., Szakkayho 1, 040 01  Košice.

 

BIŽUTÉRIA, HODINKY

 

Reklamácia sa nevzťahuje na:

 

- Mechanické poškodenie bižutérie alebo hodiniek, napr. odtrhnutie, odretie, prasknutie, vypadnutie kamienkov alebo iných častí alebo na poškodenie iným bežným alebo nesprávnym zaobchádzaním.

 

- Chyby, ktoré neboli zistené hneď pri obdržaní výrobku a nebolo nám do 24hod telefonicky na  0904 564 505, 0911 908 215 alebo e-mailom na info@azkrasa.sk oznámené poškodenie výrobku.


- Poškodenia, ktoré vznikli nedodržaním odporúčaného zaobchádzania, skladovania a nesprávneho ošetrovania bižutérie a hodiniek.


- Poškodenia, ktoré sa prejavili po kontakte s vodou, s potom, lakom na vlasy, krémom, morskou vodou, čistiacimi alebo inými kozmetickými výrobkami, s parfumom či toaletnou vodou.


- Začervenanie alebo zafarbenie bižutérie

 

8. CENA DOPRAVY

 

Cena dopravy Slovenskou poštou do 2kg je 3,50- Eur pri platbe vopred na náš účet

Cena dopravy Slovenskou poštou do 2kg je 4,50- Eur pri platbe dobierkou

 

Cena dopravy kuriérskou spoločnosťou GLS je 3,50 Eur pri platbe vopred na náš účet

Cena dopravy kuriérskou spoločnosťou GLS je 4,50 Eur pri platbe dobierkou

 

Cena dopravy kuriérskou spoločnosťou UPS je 3,50 Eur pri platbe vopred na náš účet

Cena dopravy kuriérskou spoločnosťou UPS je 4,50 Eur pri platbe dobierkou

 

Pri nákupe nad 70,- Eur je poštovné ZADARMO.

 

Možnosť osobného odberu objednaného tovaru a platby v hotovosti na odbernom mieste na ul. Szakkayho 1 v Košiciach (prízemie vľavo)

 

Tovar zasielame aj do Českej republiky, požadujeme platbu vopred na účet, cena dopravy je 9,- Eur pre akúkoľvek výšku objednávky.

 

9. Spôsob platby

 

Kupujúci je povinný zaplatiť za objednaný tovar podľa voľby spôsobu platby zadanej v objednávke a to:

 

na dobierku - kupujúci vyplatí tovar v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra

 

prevodným príkazom - kupujúci uhradí platbu na účet predávajúceho, ako variabilný symbol uvedie číslo svojej objednávky. Údaje ako číslo objednávky a číslo účtu predávajúceho nájde kupujúci v automatickom potvrdzujúcom e-maile. Tovar je kupujúcemu odoslaný obratom po prijatí platby.

 

v hotovosti - kupujúci zaplatí za tovar v hotovosti na odbernom mieste pri jeho prevzatí.