Po - Pia: 8:30 - 16:00 h.
+421 910 750 000
info@azkrasa.sk

Prevádzka

Szakkayho č. 1
040 01, Košice

Prevádzkovateľ

VOSI plus, s.r.o.

Šafáriková č. 3
040 11, Košice
Slovensko

IČO: 50 684 035
DIČ: SK212 041 9224

Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri Sro vedenom na OR SR okresného súdu Košice I
Odd- Sro vložka číslo 40623/V

Bankové spojenie: VUB banka
SK68 0200 0000 0037 8463 7053 / SUBASKBX

Kontaktujte nás!