Doprava ZADARMO * Packeta od 50 EUR do 5kg * * DPD od 99 EUR do 20kg * 

Akcia Najnovšie Výpredaj

REKLAMÁCIA TOVARU


Predávajúci www.azkrasa.sk vybavuje reklamácie zákazníkov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi SR.
Všeobecne záručná doba výrobkov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky je štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pre uplatnenie reklamácie je nevyhnutné, aby kupujúci predložil: príslušný doklad o kúpe (kópiu dokladu), originál potvrdeného záručného listu, ktorý je vždy pri dodaní priložený k elektro zariadeniu napr. strihaci strojček, depilačný ohrievač, kulma, fén..., sprievodný list obsahujúci detailný popis závady. Na záručný servis elektrických zariadení preberáme výlučne zariadenia, kde je možné preukázať pôvod zariadenia vyplneným záručným listom vystaveným firmou VOSI plus, s.r.o.
Ak kupujúci zistí, že prevzatý tovar prejavuje známky poškodenia, bezodkladne, t.j. do 24 hod. informuje predávajúceho buď telefonicky na tel.č. 0910 750 000, 0911 908 215 alebo e-mailom na info@azkrasa.sk. K reklamácii produktov je potrebné odfotiť poškodený tovar a fotky zaslať na info@azkrasa.sk alebo poslať nám poškodený tovar spolu s faktúrou a vyplneným reklamačným formulárom, ktorý je k stiahnutiu nižšie, na adresu: VOSI plus s.r.o., Hroncova 19, 040 01  Košice.

BIŽUTÉRIA

Všeobecne je bižutéria určená na príležitostné nosenie. Nemá rovnaké vlastnosti ako šperky zo zlata, striebra alebo z chirurgickej ocele. Neodporúča sa nosiť osobami, ktoré trpia alergiou na kovy alebo podráždením pokožky pri kontakte s akýmkoľvek druhom kovu. Aby nedošlo k poškodeniu bižutérie a náramku hodiniek na príležitostné nosenie, NEODPORÚČA sa, aby prišli do kontaktu s vodou, s potom, lakom na vlasy, krémom, morskou vodou, čistiacimi alebo inými kozmetickými výrobkami, s parfumom či toaletnou vodou. Aby nedošlo k poškriabaniu, odlomeniu alebo vypadnutiu nejakých ich častí, skladujte každý jeden kus bižutérie a hodiniek vždy samostatne v textilnom vrecku a držte ich mimo dosahu detí. Uchovávajte ich na suchom mieste bez pôsobenia slnečného žiarenia a iných poveternostných vplyvov. Bižutériu ošetrujte suchou textilnou handričkou. Remienok silikónových hodiniek môžete vyčistiť aj vlhkou handričkou. Reklamácia sa vzťahuje len na výrobné chyby zistené bezprostredne pri obdržaní balíčka s bižutériou alebo ak sa počas prepravy poškodia. Ak sú na tovare pri jeho prevzatí zjavné chyby, kupujúci musí bezodkladne oznámiť predávajúcemu buď telefonicky alebo e-mailom o jej poškodení ešte v deň obdržania poškodenej veci. K reklamácii je potrebné poškodený tovar odfotiť a fotky poslať na e-mail: info@azkrasa.sk. Následne Vás budeme vyzývať o zaslanie poškodeného tovaru na našu adresu. Reklamácia sa nevzťahuje na: - Mechanické poškodenie bižutérie alebo hodiniek, napr. odtrhnutie, odretie, prasknutie, vypadnutie kamienkov alebo iných častí alebo na poškodenie iným bežným alebo nesprávnym zaobchádzaním. - Chyby, ktoré neboli zistené hneď pri obdržaní výrobku a nebolo nám do 24hod telefonicky na 0910 750 000, 0911 908 215 alebo e-mailom na info@azkrasa.sk oznámené poškodenie výrobku. - Poškodenia, ktoré vznikli nedodržaním odporúčaného zaobchádzania, skladovania a nesprávneho ošetrovania bižutérie a hodiniek. - Poškodenia, ktoré sa prejavili po kontakte s vodou, s potom, lakom na vlasy, krémom, morskou vodou, čistiacimi alebo inými kozmetickými výrobkami, s parfumom či toaletnou vodou. - Začervenanie alebo zafarbenie bižutérie

 

Stiahnúť